Yazar Detayları

ŞAFAK, İsmail Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

  • Sayı: 2 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
    TÜRKİYE'DEKİ AV TURİZMİ UYGULAMALARININ ÖZEL AVLAK İŞLETMELERİNE ETKİLERİ
    Özet  PDF