Yazar Detayları

GÜNER, Şükrü Teoman Orm. Toprak ve Ekoloji Araş. Ens. Müd., ESKİŞEHİR

  • Sayı: 2 (2001) - Orijinal Araştırma Makalesi
    Afyon Orman İşletme Müdürlüğü Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Meşcerelerindeki Doğal Gençleştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi
    Özet  PDF