Yazar Detayları

SERTKAYA AYDIN, Şerife ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Böl., 74100, BARTIN

  • Sayı: 2 (2007) - Derleme
    TAŞ OCAKLARININ PEYZAJA ETKİLERİ VE YENİDEN KULLANIMLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ
    Özet  PDF