Yazar Detayları

BABALIK, A. Alper SDÜ Orman Fakültesi

 • Sayı: 1 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
  DAVRAZ DAĞI KOZAĞACI YAYLASI MERASINDA BİTKİ İLE KAPLI ALAN VE OTLATMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
  DAVRAZ DAĞI KOZAĞACI YAYLASINDA (ISPARTA) KEÇİ OTLATMASININ BAZI ÇALI TÜRLERİNİN YAPRAK MORFOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Özet  PDF
 • Sayı:1 (2002) - Orijinal Araştırma Makalesi
  ISPARTA YÖRESİNDE ARAZİ KULLANIMINA İLİŞKİN SORUNLAR
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2004) - Orijinal Araştırma Makalesi
  ÇAYIR-MERALARDA DİP KAPLAMA ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
  OTLATILAN VE KORUNAN MERA KESİMLERİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN TOPRAKÜSTÜ BİOMAS MİKTARI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Özet  PDF