Yazar Detayları

TOGAY, Abdullah Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi

  • Sayı: 2 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
    DOĞU KAYINI (Fagus oriantalis L.) ve KARA KAVAK (Populus nigra L.) KOMBİNASYONU İLE ÜRETİLMİŞ LAMİNE AĞAÇ MALZEMELERİN BAZI FİZİKSEL ve MEKANİK ÖZELLİKLERİ
    Özet  PDF