Yazar Detayları

KETEN, Akif Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2005) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ÇAM ÖKSEOTU (Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollman)’NUN ZARARI, BİYOLOJİSİ VE MÜCADELESİ
    Özet  PDF