Yazar Detayları

GÜNLÜ, Alkan K.T.Ü Orman Fakültesi 61080 Trabzon

  • Sayı: 1 (2006) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ARTVİN GENYA DAĞI BÖLGESİNDE SAF DOĞU LADİNİ (Picea orientalis Link.) MEŞCERELERİNİN VERİMLİLİĞİ İLE BAZI EDAFİK VE FİZYOGRAFİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
    Özet  PDF