Yazar Detayları

LEHTİJÄRVİ, Asko SDÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 1 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
    HETEROBASIDION ANNOSUM S. L.’ UN ULUDAĞ GÖKNARINDA OLUŞTURDUĞU ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ARAZİ VE LABORATUVAR METOTLARI İLE TESPİTİ
    Özet  PDF
  • Sayı: 1 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
    Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana TOMRUKLARINDAN KESİLEN DİSKLERİN Heterobasidion annosum s.l. TARAFINDAN KOLONİZASYONU
    Özet  PDF