Yazar Detayları

GÜL, Atila

  • Sayı: 2 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ALAN KULLANIM PLANLAMASINDA REKREASYONEL ALAN KULLANIM ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENMESİ: ISPARTA OVASI ÖRNEĞİ
    Özet  PDF