Yazar Detayları

ÖZDEMİR, Aydın Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

  • Sayı: 1 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
    KATILIMCI KENTLİ KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA KAMUSAL YEŞİL ALANLARIN ROLÜ: ANKARA KENT PARKLARI ÖRNEĞİ
    Özet  PDF