Yazar Detayları

KOÇ, Ayhan İÜ Orman Fakültesi, 34473 İSTANBUL

  • Sayı: 1 (2008) - Orijinal Araştırma Makalesi
    SINIFLANDIRMA SONRASI KARŞILAŞTIRMA TEKNİĞİ KULLANILARAK HETEROJEN YAPIYA SAHİP ORMANLARDA ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ
    Özet  PDF