Yazar Detayları

EROL, Ayten SDÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ISPARTA-DARIDERESİ HAVZASI TOPRAKLARINDA EROZYONA DUYARLILIĞIN ARAZİ KULLANIM ŞEKİLLERİNE BAĞLI DEĞİŞİMİ
    Özet  PDF