Yazar Detayları

DİNÇ DURMAZ, Bahar KTÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 1 (2005) - Orijinal Araştırma Makalesi
    YANGIN POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNDE YANICI MADDE HARİTALARININ ÖNEMİ
    Özet  PDF