Yazar Detayları

YAMAN, Barbaros Z.K.Ü Bartın Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2005) - Orijinal Araştırma Makalesi
    TRABZON KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KİWİ BİTKİSİ (Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson)’NİN LİF MORFOLOJİSİ
    Özet  PDF