Yazar Detayları

YAMAN, Barbaros ZKÜ Bartın Orman Fakültesi

  • Sayı: 1 (2004) - Orijinal Araştırma Makalesi
    TÜRKİYE’NİN EUXINE BÖLGESİNDEKİ DOĞAL KAVAK (Populus L.) TAKSONLARINDA YÜKSELTİYLE İLİŞKİLİ OLARAK TRAHE HÜCRE BOYUTLARINDAKİ VARYASYONLAR
    Özet  PDF