Yazar Detayları

DEMİRBAŞ, Elif O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

  • Sayı: 1 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ANLAMSAL FARKLILAŞIM TEKNİĞİNİN BİTKİ KOMPOZİSYONU ÖRNEKLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
    Özet  PDF