Yazar Detayları

ABAY, Gökhan Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry, Dept. of Forest Engineering, 18200, ÇANKIRI

  • Sayı: 1 (2008) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ÇANKIRI (YAPRAKLI) KARAYOSUNU (MUSCI) FLORASINA KATKILAR
    Özet  PDF