Yazar Detayları

Hatat KARACA, Gürsel SDÜ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Böl., 32260 ISPARTA

  • Sayı: 1 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
    HETEROBASIDION ANNOSUM S. L.’ UN ULUDAĞ GÖKNARINDA OLUŞTURDUĞU ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ARAZİ VE LABORATUVAR METOTLARI İLE TESPİTİ
    Özet  PDF