Yazar Detayları

MANTANİS, George professor, Technological Education Institute of Larissa, Greece

  • Sayı: 2 (2010) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ILGIN ODUNUNUN (Tamarix aphylla) FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ
    Özet  PDF