Yazar Detayları

ÇOBAN, H. Oğuz SDÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
    SRTM VERİLERİ İLE BAZI TOPOĞRAFİK ANALİZLER: ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ
    Özet  PDF