Yazar Detayları

TECİMEN, H. Barış İ. Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy-İSTANBUL

  • Sayı: 1 (2008) - Derleme
    ORMAN TOPRAKLARINDA MİKROORGANİZMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AZOT DÖNÜŞÜMLERİ
    Özet  PDF