Yazar Detayları

ACAR, Habibe K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

  • Sayı: 1 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ANLAMSAL FARKLILAŞIM TEKNİĞİNİN BİTKİ KOMPOZİSYONU ÖRNEKLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
    Özet  PDF