Yazar Detayları

SEVER, Hakan İÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2008) - Orijinal Araştırma Makalesi
    AĞAÇLI-İSTANBUL MADEN SAHALARINDA SAHİL ÇAMI (Pinus pinaster Aiton.) AĞAÇLANDIRMALARINDA BAZI ÖLÜ ÖRTÜ VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ
    Özet  PDF