Yazar Detayları

TANRIVERDİ, Hakkı SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi

  • Sayı: 2 (2008) - Orijinal Araştırma Makalesi
    DELİGNİFİKASYON İŞLEMİ SONUCU KALINTI LİGNİN MİKTARININ ELDE EDİLEN HOLOSELÜLOZUN RENK DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
    Özet  PDF