Yazar Detayları

ÖZGÜNER, Halil SDÜ Orman Fakültesi

 • Sayı: 1 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
  İNSAN – DOĞA İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ VE PEYZAJ TASARIMINDA ‘DOĞAL’ STİLİN 20. YÜZYILDA ÖNEM KAZANMASININ NEDENLERİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
  KENTSEL PEYZAJDA DOĞAL STİLİN FONKSİYONEL DEĞERLERİ VE BUNLARIN KLASİK STİLLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2004) - Orijinal Araştırma Makalesi
  DOĞAL PEYZAJIN İNSANLARIN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2008) - Orijinal Araştırma Makalesi
  KENTSEL ALANDA ÇOCUKLARA DOĞA BİLİNCİ KAZANDIRMADA OYUN MEKÂNI TASARIMININ ROLÜ
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
  ISPARTA KENT MERKEZİNDEKİ ÇOCUK OYUN ALANLARININ MEVCUT DURUMU VE ÇOCUKLARIN BU ALANLARA KARŞI DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
  Özet  PDF