Yazar Detayları

ÖZKAN, Kürşad

 • Sayı: 1 (2010) - Orijinal Araştırma Makalesi
  AKDENİZ BÖLGESİ SÜTÇÜLER YÖRESİNDE KIZILÇAMIN (Pinus brutia Ten.) VERİMLİLİĞİ İLE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2010) - Derleme
  ORMAN EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ HARİTALAMA ÇALIŞMALARI İÇİN EKOLOJİK ALAN ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÖNERİ
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 1 (2011) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen Dağı örneği
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 1 (2011) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Isparta Yukarıgökdere Yöresi’ndeki odunsu vejetasyonun hiyerarşik yöntemlerle sınıflandırılması ve haritalanması
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 1 (2012) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Sınıflandırma ve regresyon ağacı tekniği (SRAT) ile ekolojik verinin modellenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 1 (2012) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Anadolu karaçamı [Pinus nigra ssp. nigra Arn. var. caramanica (Loudon) Rehder] meşcerelerinde uygulanan ilk aralamaların ekofizyolojik etkileri
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 2 (2012) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Taksonomik çeşitlilik indislerlerinin geleneksel çeşitlilik indisleri ile karşılaştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 1 (2013) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Menengiç (Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler) meyvelerinin bazı fiziksel ve fizikokimyasal özellikleri üzerine ekolojik faktörlerin etkisi
  Özet  PDF