Yazar Detayları

ÖZKAN, Kürşad SDÜ Orman Fakültesi

 • Sayı: 2 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
  BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI TOPRAKLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ İLE TOPRAK RENGİ VE STRÜKTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2000) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Koruma Ormanı'nda Yükselti-İklim Kuşaklarına Göre Toprak Özelliklerinin Analitik Olarak İncelenmesi
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2001) - Orijinal Araştırma Makalesi
  EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI’NIN KURAKLIK ETÜDÜ VE TARIM-ORMANCILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2002) - Orijinal Araştırma Makalesi
  TÜRLER ARASI BİRLİKTELİĞİN İNTERSPESİFİK KORELASYON ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2004) - Orijinal Araştırma Makalesi
  BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI’NDA ANADOLU KARAÇAMININ (Pinus nigra Arnold) YAYILIŞI İLE FİZYOGRAFİK YETİŞME ORTAMI FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2008) - Orijinal Araştırma Makalesi
  BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI’NIN ORMAN YETİŞME ORTAMI ALT BÖLGELERİ VE YÖRELERİ GRUPLARI
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
  KONTROLLÜ YAKMA VE MEKANİK ARAZİ HAZIRLIĞININ ISPARTA YÖRESİNDE BİR KERMES MEŞESİ SAHASINDA TOPRAK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
  TOPRAĞIN TARLA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN TOPRAK TÜRÜNE GÖRE TEMEL BİLEŞENLER REGRESYON ANALİZİ İLE MODELLENMESİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2009) - Derleme
  YABAN HAYATI EKOLOJİSİ’NDE ANALİTİK DEĞERLENDİRME AÇISINDAN UYGUN ENVANTER METODU ÜZERİNE BİR ÖNERİ
  Özet  PDF