Yazar Detayları

SÖNMEZ, Koray SDÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 1 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
    OTLATILAN VE KORUNAN MERA KESİMLERİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN TOPRAKÜSTÜ BİOMAS MİKTARI ÜZERİNE ETKİLERİ
    Özet  PDF