Yazar Detayları

KANTARCI, M. Doğan İ.Ü. Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2008) - Çağrılı Makale
    ISINMA – KURAKLAŞMA SÜRECİNİN GÖLLER BÖLGESİNDEKİ DURUMU VE ETKİLERİ ÜZERİNE EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
    Özet  PDF