Yazar Detayları

AVŞAR, Mahmut D. KSÜ Orman Fakültesi, Orm. Müh. Böl., 46100, KAHRAMANMARAŞ

  • Sayı: 2 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
    KAHRAMANMARAŞ-YAVŞAN DAĞINDAKİ TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich.) MEŞCERELERİNDE TÜRLERİN KARIŞIM ORANLARI VE AĞAÇ TABAKALARINA DAĞILIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF