Yazar Detayları

KÜÇÜK, Mehmet Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

  • Sayı: 1 (2010) - Orijinal Araştırma Makalesi
    DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN TOPRAĞININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
    Özet  PDF