Yazar Detayları

TUNAY, Metin Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2004) - Orijinal Araştırma Makalesi
    BARTIN İLİ TAŞKIN SAHALARINDAKİ DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİYLE İNCELENMESİ
    Özet  PDF