Yazar Detayları

AKTEN, Murat SDÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ISPARTA İLİNDEKİ BAZI REKREASYON ALANLARININ MEVCUT POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ
    Özet  PDF
  • Sayı: 2 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ALAN KULLANIM PLANLAMASINDA REKREASYONEL ALAN KULLANIM ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENMESİ: ISPARTA OVASI ÖRNEĞİ
    Özet  PDF