Yazar Detayları

GENÇ, Musa SDÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
    KARAÇALI (Paliurus spina-christi Mill.) ve HÜNNAP (Zizyphus jujuba Mill.) TOHUMLARININ ÇİMLENDİRİLMESİ ÜZERİNE GA3, ÇITLATMA VE EKİM ZAMANININ ETKİLERİ
    Özet  PDF