Yazar Detayları

YILMAZ, Mustafa KSÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
    DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky) TOHUMLARININ KATLAMA İŞLEMİNDEN SONRA SAKLANMASI
    Özet  PDF
  • Sayı: 1 (2010) - Orijinal Araştırma Makalesi
    DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky) TOHUMLARININ FARKLI SICAKLIKLARDAKİ ÇİMLENME TUTUMLARI
    Özet  PDF