Yazar Detayları

KOÇAN, Nurhan Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Böl., 35100,İZMİR

  • Sayı: 2 (2007) - Derleme
    TAŞ OCAKLARININ PEYZAJA ETKİLERİ VE YENİDEN KULLANIMLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ
    Özet  PDF