Yazar Detayları

ÖNER, Nuri Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi

  • Sayı: 1 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
    KAPAKLI (BEYPAZARI) YÖRESİ ORMAN ALANLARINDA DOĞAL ve YAPAY YOLLA YETİŞTİRİLEN SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) FİDANLARININ BOY GELİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
    Özet  PDF
  • Sayı: 2 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ILGAZ (DERBENT ve DORUK)'DA ULUDAĞ GÖKNARI (Abıes nordmannıana subsp. bornmulleriana Mattf.) MEŞCERELERİNİN SİLVİKÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ İLE SAPTANAN KABUKBÖCEKLERİ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
    Özet  PDF