Yazar Detayları

SARIKAYA, Oğuzhan SDÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 1 (2004) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ISPARTA YÖRESİNDE Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae)’NIN YUMURTA KOÇANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
    Özet  PDF