Yazar Detayları

DENGİZ, Orhan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, SAMSUN

  • Sayı: 1 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ÇANKIRI- OVACIKYAYLA HAVZASI ORMAN TOPRAKLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
    Özet  PDF