Yazar Detayları

ELVAN, Osman Devrim

  • Sayı: 2 (2010) - Orijinal Araştırma Makalesi
    ORMANLARDA OTLATMA KABAHATİNİN HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİ
    Özet  PDF