Yazar Detayları

YILMAZ, Rüya Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mim. Böl, 59030 Tekirdağ

  • Sayı: 1 (2006) - Orijinal Araştırma Makalesi
    SAROZ KÖRFEZİ’NİN TURİZM VE REKREASYONEL KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF