Yazar Detayları

ÖZÇELİK, Ramazan SDÜ Orman Fakültesi

 • Sayı: 1 (2006) - Orijinal Araştırma Makalesi
  İSTİFLENMİŞ TOMRUKLARDA KULLANILAN HACİM FORMÜLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2006) - Orijinal Araştırma Makalesi
  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAYA YÖNELİK YAPILAN (PLANLAMA ve KORUMA) ÇALIŞMALAR ve TÜRKİYE ORMANCILIĞINA YANSIMALARI
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2000) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Meşcere Bakımları, Büyümeye Etkileri ve Kızılçam Örneği
  Özet  PDF
 • Sayı:1 (2002) - Orijinal Araştırma Makalesi
  TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
  ULUSAL ORMAN ENVANTERİ KAVRAMI VE İSVEÇ ÖRNEĞİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
  BATI AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ DOĞAL KARIŞIK MEŞCERELER VE KURULUŞLARI
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2010) - Orijinal Araştırma Makalesi
  BUCAK YÖRESİ KIZILÇAM, SEDİR VE TOROS GÖKNARI TÜRLERİ İÇİN HACİM DENKLEMLERİ
  Özet  PDF