Yazar Detayları

GÜLCÜ, Süleyman SDÜ Orman Fakültesi

 • Sayı: 2 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
  KATLAMA SÜRELERİNİN ÜVEZ (Sorbus L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2000) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.)'nde Bazı Fidan-Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2000) - Orijinal Araştırma Makalesi
  ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arnold.subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe ] ve KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) Karışık ve Saf Meşcerelerinde Tohum-Fidecik Morfogenetik Özellikleri
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2001) - Orijinal Araştırma Makalesi
  KASNAK MEŞESİ [ ( Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex)Kotschy. ] MEYVE VE FİDANLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ
  Özet  PDF
 • Sayı:1 (2002) - Orijinal Araştırma Makalesi
  ISPARTA GÖLLER YÖRESİ SARIÇAM (Pinus silvestris L.) ORİJİN DENEMELERİ (İlk Aşama Sonuçları)
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2005) - Orijinal Araştırma Makalesi
  BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) ve KÜÇÜK KOZALAKLI KATRAN ARDICI’NDA (Juniperus oxycedrus L.) UYGUN EKİM YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2009) - Orijinal Araştırma Makalesi
  KONTROLLÜ YAKMA VE MEKANİK ARAZİ HAZIRLIĞININ ISPARTA YÖRESİNDE BİR KERMES MEŞESİ SAHASINDA TOPRAK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2010) - Orijinal Araştırma Makalesi
  KUŞ İĞDESİ’NDE (Elaeagnus angustifolia L.) YETİŞTİRME SIKLIĞININ FİDAN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
  Özet  PDF