Yazar Detayları

ÇELİK UYSAL, Sultan Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

  • Sayı: 2 (2010) - Orijinal Araştırma Makalesi
    KUŞ İĞDESİ’NDE (Elaeagnus angustifolia L.) YETİŞTİRME SIKLIĞININ FİDAN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
    Özet  PDF