Yazar Detayları

ÇELİK, Sultan SDÜ Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
    KATLAMA SÜRELERİNİN ÜVEZ (Sorbus L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
    Özet  PDF