Yazar Detayları

OK, Tolga

  • Sayı: 2 (2010) - Derleme
    ŞEHİR İÇİ AĞAÇLANDIRMALARDA KAVAKLARIN (Populus L.) KULLANILMASI: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ
    Özet  PDF