Yazar Detayları

BULUT, Yahya Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Böl., ERZURUM

  • Sayı: 1 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
    KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DIŞ MEKAN KALİTE YETERLİLİKLERİNİN PUANLAMA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
    Özet  PDF