Yazar Detayları

KARATEPE, Yasin SDÜ Orman Fakültesi

 • Sayı: 1 (2003) - Orijinal Araştırma Makalesi
  GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI’NIN LEPIDOPTERA TÜRLERİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2004) - Orijinal Araştırma Makalesi
  GÖLCÜK (ISPARTA)’TE KARAÇAM (Pinus nigra Arn. supsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) MEŞCERELERİNİN TOPRAKLARINDAKİ TOPLAM AZOT ve ORGANİK KARBON ile ÖLÜ ÖRTÜLERİNDEKİ TOPLAM AZOT ve ORGANİK MADDE MİKTARLARININ ARAŞTIRILMASI
  Özet  PDF
 • Sayı: 1 (2005) - Orijinal Araştırma Makalesi
  ISPARTA GÖLCÜK TABİAT PARKI’NDA TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich.)’NİN FARKLI ANAKAYALARDAN OLUŞMUŞ TOPRAKLARDAKİ GELİŞİMİNİN EKOLOJİK İRDELENMESİ
  Özet  PDF
 • Sayı: 2 (2005) - Orijinal Araştırma Makalesi
  ISPARTA – GÖLCÜK YÖRESİ YALANCI AKASYA (Robinia pseudoacacia L.) MEŞCERELERİ İÇİN TEK VE ÇİFT GİRİŞLİ AĞAÇ HACİM TABLOSU
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 2 (2012) - Orijinal Araştırma Makalesi
  Burdur Yöresi kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde çapı ve gövde hacim denklemlerinin geliştirilmesi
  Özet  PDF