Yazar Detayları

YAHYAOĞLU, Zeki Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 61080 TRABZON

  • Sayı: 2 (2007) - Orijinal Araştırma Makalesi
    BAZI ÖNİŞLEMLERİN İĞDE (Elaeagnus angustifolia L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
    Özet  PDF