Yazar Detayları

ŞİMŞEK, Ziya AÜ Çankırı Orman Fakültesi

  • Sayı: 2 (2004) - Orijinal Araştırma Makalesi
    KİTİN SENTEZİNİ ENGELLEYEN DİFLUBENZURON İLACININ SARIÇAMIN ÖNEMLİ ZARARLISI OLAN ÇALI ANTENLİ ÇAM YAPRAKARISI (Diprion pini L. : HYMENOPTERA-DIPRIONIDAE) MÜCADELESİNDE KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI
    Özet  PDF